Bestuur

Het bestuur van GM heeft zes leden, een voorzitter, secretaris en een penningmeester met daarnaast drie bestuursleden die o.a. verantwoordelijk zijn voor de Baanatletiek, Lopen en Wandelen. Als zijtak van het bestuur is de wedstrijdorganisatiecommissie (WOC) verantwoordelijk voor de wedstrijden.

Kijk hier wie de leden zijn van Bestuur en commissies.

Commissies

Diverse commissies zijn actief om onze vereniging draaiende te houden. Naast baanatletiek, lopen en wandelen zijn er nog vele andere taken te vervullen. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud en interieur van het clubhuis, het reilen en zeilen van de bar, de website, sponsoring, etc.

Zie het overzicht van de diverse commissies voor een beschrijving van hun taken en wat zij zoal doen.