De algemene ledenvergadering 2022 is gehouden op vrijdag 11 maart.

De notulen van deze vergadering zijn beschikbaar:

Daarnaast zijn er twee aparte notulen gemaakt voor de statutenwijziging:

 

Hieronder vindt u nog de agendastukken van deze vergadering:

0. Aankondiging en agenda 2022
1. Aankondiging en agenda 2022
2. Concept notulen algemene ledenvergadering AV Generaal Michaëlis dd 25 jun 2021
3. Ontwerp statuten AVGM dd 29 nov 2021
4. Jaarverslag Secretaris 2021
5. Jaarverslag Baanatletiek 2021
6. Jaarverslag Commissie Lopen 2021
7. Jaarverslag Commissie Wandelen 2021
8. Jaarverslag Accommodatie en materiaal 2021
9. Jaarverslag Clubhuis 2021
10. Jaarverslag Communicatie 2021
11. Jaarverslag Sponsorcommissie 2021
12. Jaarverslag WOC 2021
13. Jaarverslag Lief en Leed 2021
14. Jaarverslag Vertrouwenspersoon 2021
15. Jaarverslag Vrienden van GM 2021