De algemene ledenvergadering wordt gehouden op vrijdag 22 maart 2024.
De vergadering begint om 20:00 uur in de kantine van ons clubgebouw D’n Opstap.

Hieronder staan de agendastukken van deze vergadering:

De vergaderstukken liggen vanaf 26 februari ter inzage in een map in de kantine van het clubhuis.
Het financieel verslag 2023 en de begroting 2023 liggen vanaf 8 maart 2024 uitsluitend in deze map
ter inzage