Voor de pupillen en junioren C en D worden de beste persoonlijke zomerseizoenprestaties verwerkt op een eisenkaart. Voor elk onderdeel staat een eerste en tweede eis vermeld. Behaalt men alle eerste eisen in een jaar, dan ontvangt men een zogenaamd Atletiekunie-lintje, haal je ook nog daarbij alle tweede eisen, dan ontvang je het zogenaamde Atletiekunie-kruisje, een speciale medaille.

Regels Eisenkaarten

 1. De eisenkaart geldt voor het zomerseizoen.
 2. De uitslagen van de wedstrijden die voor de eisenkaart gelden moeten in de GM-er zijn vermeld zodat we de officiële wedstrijduitslag hebben.
 3. De bekendmaking en het uitreiken van de prijzen en eisenkaarten worden tijdens het officiële gedeelte van de Bingoavond  gedaan.
 4. Per onderdeel moet je eerst de eerste eis halen voordat je de tweede eis kunt halen. Het kan dus zijn dat je op een wedstrijd op een onderdeel al met je prestatie aan de tweede eis zou hebben voldaan maar deze prestatie voor de eerste eis geldt.
 5. Wanneer je alle eerste eisen hebt behaald krijg je een lintje in de kleuren van jouw categorie.
 6. Wanneer je alle eerste eisen en tweede eisen hebt behaald krijg je twee lintjes in de kleuren van jouw categorie en een Atletiekunie-kruisje, een speciale medaille.
 7. Voor de twee technische onderdelen hoogspringen en kogelstoten kan je ook tijdens het winterseizoen je eisen halen en tellen dus mee voor de eisenkaart. Dit hebben we gedaan omdat het voor jeugdige atleten toch wat moeilijke onderdelen zijn en zij daardoor meer kans hebben om de eerste en tweede eis te behalen.
 8. De pupillen C krijgen geen kogelstoten meer als wedstrijdonderdeel en daarom is het kogelstoten van de eisenkaart gehaald. In de plaats daarvan is het hoogspringen in de eisenkaart opgenomen.
 9. Voor de minipupillen gelden nog geen eisen omdat de minipupillen nog geen officieel wedstrijdonderdelen hebben en met de C pupillen worden ingedeeld. Wanneer de minipupillen wel officiële wedstrijdonderdelen krijgen worden voor de minipupillen ook een eisenkaart met eisen samengesteld.
 10. Voor de jongens junioren C, de meisjes junioren C en D is het moeilijker om de eisen op de middenlange afstanden (mla) te behalen. Op sommige wedstrijden krijgen de jongens junioren C de 1500m en op sommige de 800m of moet men kiezen uit een van deze twee onderdelen. Op sommige wedstrijden krijgen de meisjes junioren C en D de 1000m en op sommige de 600m.
 11. Daarom zijn er voor deze categorieën de twee middenlange afstanden aan elkaar gekoppeld en zijn er eisen gegeven aan die twee afstanden per categorie. Er wordt naar de twee afstanden gekeken of dat je de eisen hebt gehaald bv.  één  jongen junior C haalt op een wedstrijd op de 800m  2.50  en op een andere wedstrijd op de 1500m 5.00, met de 2.50 voldoet hij aan de eerste eis op de 800m en met de 5.00 aan de tweede eis van de 1500m en heeft daarmee de eerste en de tweede eis gehaald.

Onderdelen en eisen

Hieronder vinden jullie een overzicht van de eisen voor de verschillende categorieën. Daarop staat aan welke prestaties je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een lintje of kruisje. Dit is voor elke categorie anders.

De bovenste regel is de 1ste eis en de onderste regel is de 2de eis.
Een blanco veld betekent dat voor dat onderdeel in die categorie geen eis bestaat.

Als je de bovenste regel van de prestaties gehaald hebt, krijg je aan het eind van het seizoen een lintje. Als je alle prestaties gehaald hebt krijg je een Atletiekunie-kruisje. Je moet echt 'allround' zijn om dit te halen.

Voorbeeld 40 m jongens B pupil 1ste eis 8.2 seconde
2de eis 7.5 seconde

Als je de 1ste keer 7.4 sec. loopt  dan wordt de 2de eis afgetekend en moet je proberen om aan de andere eis ook te voldoen. Aan het einde van het seizoen wordt de stand opgemaakt en de lintjes en kruisjes uitgereikt. Doe je best alle prestaties te halen, zodat veel lintjes of kruisjes kunnen worden uitgereikt.

Hierbij zul je wel snappen dat degene die het meest mee op wedstrijd gaat de meeste kans heeft!!!!!

Hieronder de eisenkaart voor de verschillende categorieën met daarin opgenomen de eerste en tweede eis.

 

    sprint mla mla mla mla hoog ver kogel discus balw. speer
JC   100m     800m 1500m            
  1e eis 14.5     2.50 5.30 1.30 4.00 7.50 20.00   22.00
  2e eis 14.0     2.40 5.00 1.45 4.40 8.50 22.00   24.00
MC   80m 1 km 600m                
  1e eis 12.5 4.00 2.15     1.15 3.50 6.50 14.00   16.00
  2e eis 12.0 3.45 2.05     1.30 4.00 7.50 18.00   20.00
JD   80m 1km                  
  1e eis 12.5 4.00       1.10 3.50 7.00 14.00   16.00
  2e eis 12.0 3.45       1.25 4.00 7.50 17.00   20.00
MD   60m 1km 600m                
  1e eis 10.5 4.30 2.20     1.00 3.20 5.50 12.00   13.00
  2e eis 9.7 4.00 2.15     1.15 3.50 6.50 15.00   16.00
JAP   60m 1000m                  
  1e eis 10.5 4.30       0.95 3.15 5.50      
  2e eis 9.7 4.00       1.10 3.50 6.50      
MAP   60m                    
  1e eis 11.5 5.00       0.90 2.75 4.00      
  2e eis 10.5 4.30       1.05 3.25 5.00      
JBP   40m 1000m                  
  1e eis 8.2 5.00       0.90 2.75     13.00  
  2e eis 7.5 4.30       0.95 3.15     20.00  
MBP   40m 1 km                  
  1e eis 8.7 5.30       0.80 2.50     10.00  
  2e eis 7.5 5.00       0.90 3.00     13.00  
JCP   40m   600m                
  1e eis 9.0   3.15     0.65 2.30     10.00  
  2e eis 8.2   3.00     0.75 2.60     15.00  
MCP   40m   600m                
  1e eis 9.5   3.30     0.60 2.00     8.00  
  2e eis 8.7   3.15     0.70 2.35     10.00  

De bovenste regel is de 1e eis en de onderste regel is de 2e eis. Een blanco veld betekent dat voor dat onderdeel in die categorie geen eis bestaat.

Als je de bovenste regel van de prestaties gehaald hebt, krijg je aan het eind van het seizoen een lintje. Als je alle prestaties gehaald hebt krijg je een Atletiekunie-kruisje. Je moet echt 'allround' zijn om dit te halen.

Voorbeeld

40m jongens B pupil, 1e eis 8.2 seconde, 2e eis 7.5 seconde.

Als je de 1e keer 7.4 seconden loopt dan wordt de 2e eis afgetekend en moet je proberen om aan de andere eis ook te voldoen. Aan het einde van het seizoen wordt de stand opgemaakt en de lintjes en kruisjes uitgereikt. Doe je best alle prestaties te halen, zodat veel lintjes of kruisjes kunnen worden uitgereikt.

Hierbij zul je wel snappen dat degene die het meest mee op wedstrijd gaat de meeste kans heeft!